CEMETERIES

Zebulon Thomas

Inscription:
Zebulon Thomas died Oct. 16, 1834, aged 84 years.

Last Name:
Thomas

First Name:
Zebulon

Date of Death:
10.16.1834

Year of Death:
1834

Row:
6

Stone:
10