CEMETERIES

Lydia 1806 Thomas

Inscription:
Lydia, wife of Zebulon Thomas died Feb. 20 1806, aged 56 years.

Last Name:
Thomas

First Name:
Lydia 1806

Date of Death:
2.20.1806

Year of Death:
1806

Row:
6

Stone:
9